Autor - Jaromír

Prodej pyrotechniky a zařazení do kategorií

Prodej pyrotechniky a zařazení do kategorií

Pyrotechniku dle zákona dělíme do kategorií. Od 1.7. 2010 lze prodávat zábavní pyrotechniku označenou CE a rozdělenou do kategorií (dříve do tříd nebezpečnosti). Co je myšleno pod pojmem pyrotechnika? Zákon říká "Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s...

Číst více...
Jaká je bezpečná vzdálenost od pyrotechniky?

Jaká je bezpečná vzdálenost od pyrotechniky?

Bezpečná vzdálenost u zábavní pyrotechniky se liší a vždy musí být uvedená na výrobku. Vždy je dobré se držet této zásady. Petardy se nezapalují v ruce a obecně platí, že s pyrotechnikou se nehází (pokud to tomu není určená). Petardy pokládejte jednotlivě na zem a po zapálení se okamžitě vzdalte do bezpečné...

Číst více...