Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi


Jedná se o specifikaci celkového čistého množství výbušných látek v jednom výrobku.

Jedná se o registrační číslo, které slouží k sledování pyrotechnického výrobku. Číslo je pyrotechnickému výrobku přiděleno po posouzení shody.

XXXX – YY – ZZZZ

První čtyřmístné číslo je identifikační číslo oznámeného subjektu, který vydal certifikát,

další 2 znaky určují kategorii pyrotechnického výrobku, u nějž se ověřuje shoda

  1. F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavnou pyrotechniku,
  2. T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechniku kategorie,
  3. P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie, a

pořadové číslo, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému výrobku.

Ohňostroj je poskládaný do krabice z několika certifikovaných kompaktních ohňostrojů, které jsou propojené zápalnou šňůrou. Veškeré námi používané kompaktní ohňostroje mají certifikát CE a mohou se prodávat po celé Evropské Unii od 21 let.

Dodaná krabice se svatebním ohňostrojem se jen postaví na místo, ze kterého se bude ohňostroj střílet, otevře se a sundá se krytka zápalné šňůry. Po zapálení zápalnice dojde k odpálení svatebního ohňostroje se zpožděním cca 30 s.

Vše je naprosto bezpečné, protože se zapaluje jen jediná zápalná šňůra, která má dostatečné zpoždění na to, aby se stihlo odejít do bezpečné vzdálenosti cca 30m a mohl se tak vychutnat krásný zážitek z celého ohňostroje.

Ohňostroj se dá objednat v několika barevných variantách.